**SELAMAT DATANG DI WEBSITE YKPD GBKP ALPHA OMEGA KABANJAHE **

Struktur Organisasi dan Personalia

Organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur oranisasi akan nampak lebih jelas dan tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi dan akan memberikan pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan. Para analis organisasi tidak jarang mendapatkan bahwa beberapa pekerja tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka kerjakan atau untuk siapa mereka harus bekerja. Kadang-kadang pekerjaan tertentu tidak pernah diserahkan secara khusus, dalam peristiwa lain dua orang atau lebih merasa ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Kadang-kadang para bawahan percaya mereka bertanggung-jawab kepada seorang atasan padahal dalam kenyataan mereka bertanggungjawab kepada atasan lain. Dalam mengatasi kesalahpahaman atau kekurangjelasan mengenai posisi manajerial dalam organisasi ini penggunaan bagan organisasi sangat membantu. Adapun struktur organisasi Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat dapat dilihat pada bagan berikut ini :

(klik pada gambar untuk memperbesar)

Pengurus Yayasan kesejahteraan Penyandang Cacat (YKPC) GBKP Alpha Omega diangkat 5 tahun sekali oleh Moderamen GBKP dan bertanggungjawab kepada Moderamen GBKP, Jumlah personil  yang melayani di YKPC Alpha Omega adalah 42 orang. Jabatan dan statusnya dapat dilihat pada Tabel  berikut : 

Personil YKPD GBKP Alpha Omega Tahun 2018

No N a m a  Jabatan
1 PT.KALVIN BARUS KETUA
2 DK.DRA.JUBELIUM E SINULAKI SEKRETARIS
3 DRS.DARWIN BARUS WK.SEKRETARIS
4 DK.DRA.MARIA WARTI BR TARIGAN BENDAHARA
5 Dr.JOICE  KAMBOTJI ANGGOTA
6 ENNI ERIKA BR TARIGAN ANGGOTA
7 Pdt.MESTIKA N GINTING,S.Th.M.Psi DIREKTUR
8 Lusianna br Ginting Administrasi
9 Nominta br Ginting Administrasi
10 Santaria Br Ginting A.Md Administrasi
11 Pt.R.Paulus Purba Ka.Asrama
12 Suruhenta Milala Pengasuh
13 Surya Hartanta Malau Pengasuh
14 Mardinas Sembiring Pengasuh
15 Harianta Sitepu Pengasuh
16 Hendry Sinulingga Pengasuh
17 Rosmeny Manjerang Pengasuh
18 Amida br Tarigan Pengasuh
19 Helmilda br Sitepu Pengasuh
20 Ermawati Pinem Pengasuh
21 Evarida br Sembiring Pengasuh
22 Christina br Situngkir Pengasuh
23 Meysi br Pinem Pengasuh
24 Budiani br Sembiring Pengasuh
25 Irma  Pengasuh
26 Samaria br Keliat,SE Pengasuh
27 Kartika br Sinuhaji Pendamping Pengasuh
28 Lisbet Debataraja Ka.Sekolah
29 Marhayati br Sembiring Guru
30 Eriah br karo Guru
31 Ferona br Tarigan Guru
32 Sinta Hotmaris br Tarigan Guru
33 Darson Sitepu Guru DPK
34 Itarassa br Sitepu Guru DPK
35 Ester Pinem Guru DPK
36 Mariati Pelawi Guru DPK
37 Cinta Malem br Ginting Guru DPK
38 Sri Ita Lestari br Sinulingga Operator SLB
39 Masliani br Tarigan Kesehatan
40 Berta Riana br Gurusinga Fisiotherapy
41 Malem Mina br Ginting Menjahit
42 Erguna Ginting Supir
43 Suciwati  Masak
44 Krisda br Tarigan Masak
45 Kriswan Barus Pertanian
46 Jeremia bangun Peternakan

 

Untuk mengawali kerja pegawai (guru dan pengasuh)  setiap hari, dimulai dengan  kebaktian bersama (saat teduh), berlangsung pukul 08.00 – 08.30 yang dipimpin secara bergantin oleh pengurus yayasan, pendeta dan  vicaris yang magang. Setiap hari Selasa kebaktian berbahasa inggeris oleh ketua yayasan (Pt. Ir. Mulia Barus, M.Si) Melalui kebaktian ini diharapkan dapat bekerja dengan lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan memohon berkat kekuatan dan kesehatan dari Tuhan.